• Hotline: 0216.3884.431
Chủ đề công tác năm 2024: "Phụ nữ xã Vĩnh Kiên Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" -Chào mừng kỉ niệm ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ
Liên hệ quảng cáo

facebook hội phụ nữ

Facebook hội phụ nữ xã Vĩnh Kiên

Facebook hội phụ nữ xã Vĩnh kiên
https://www.facebook.com/groups/1896336473870752/?ref=share&mibextid=NSMWBT&gidzl=nx6D4CUXfGhEhuaLnh-c2CYkYXZVjgzItwE6GuBXh0ZVez0JXUNuNOpzXaRJvQXMZw62IpOv81qepwEb3m&paipv=0&eav=AfZpHZGDh2Q8B6gwJI6o-2thucsOmtz1gYgSjfJq7vjQaOchqYfOmKI7HgQ8PxzRT2k&_rdr