• Hotline: 0216.3884.431
Chủ đề công tác năm 2024: "Phụ nữ xã Vĩnh Kiên Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" -Chào mừng kỉ niệm ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ

Xã Vĩnh Kiên

Ngày 28 tháng 1 năm 1967, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra quyết định số 24-NV[1] về việc điều chỉnh xóm Mạ thuộc xã Yên Vượng (vừa mới giải thể) sáp nhập về xã Vĩnh Kiên.

Ngày 16 tháng 2 năm 1967, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 51-NV[4] về việc chia xã Vĩnh Kiên thành hai xã Vĩnh Kiên và Yên Bình.

Xã Vĩnh Kiên gồm có hợp tác xã Vĩnh Kiên và hợp tác xã Đồng Danh.

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI