• Hotline: 0216.3884.431
Chủ đề công tác năm 2024: "Phụ nữ xã Vĩnh Kiên Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" -Chào mừng kỉ niệm ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ
Liên hệ quảng cáo

PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024

Cổng thông tin hội liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Kiên - Yên Bái

  Cổng thông tin hội liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Kiên - Yên Bái

   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024 

   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024

   “Mùa xuân là tết trồng câyPHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024 Làm cho đất nước càng ngày càng xuânPHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024
   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây” Trong bài viết, Bác nêu rõ tác dụng của Tết trồng cây, đó là công việc “tốn kém ít mà ích lợi nhiều”, đồng thời đề nghị tất cả nhân dân mỗi người phụ trách trồng một hoặc vài ba cây và chăm sóc cho tốt như vậy sẽ góp phần quan trọng mang lại màu xanh cho đất nước, mang lại lợi ích kinh tế to lớn để toàn dân tộc cùng tham gia kháng chiến.
   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024Sáng ngày 15/02/2024, Đảng uỷ, UBND xã Vĩnh Kiên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Xuân Giáp Thìn 2024.
   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024Hằng năm, phong trào Tết trồng cây luôn được cán bộ, công chức nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực tham gia. Ra quân trồng hàng trăm cây hoa ban.
   Để tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024 và những năm tiếp theo mãi là hành động cao đẹp, thiết thực góp phần xây dựng đơn vị có cảnh quan môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; bảo vệ môi trường, không khí trong lành. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức thêm sức khoẻ, hăng hái để học tập, rèn luyện, công tác; tích cực đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024
   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024

   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024

   PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”, XUÂN GIÁP THÌN 2024
   Nội dung chính
    Liên hệ quảng cáo

    Tin mới